पीएसी-पोलीआल्युमिनियम क्लोराइड

  • PAC-PolyAluminum Chloride

    पीएसी-पोलीआल्युमिनियम क्लोराइड

    यो उत्पादन उच्च प्रभावी अकार्बनिक बहुलक कोगुलेन्ट हो। अनुप्रयोग क्षेत्र यो पानी शुद्धिकरण, फोहोर पानी उपचार, सटीक कास्ट, कागज उत्पादन, औषधि उद्योग र दैनिक रसायनहरूमा व्यापक रूपमा लागू हुन्छ। लाभ १. कम तापक्रम, कम टर्बिडिटी र भारी कार्बनिक प्रदूषित कच्चा पानीमा यसको शुद्धीकरण प्रभाव अन्य जैविक फ्लोकुलेन्टहरू भन्दा धेरै राम्रो छ, यसका साथै उपचार लागत २०%-%०% ले कम गरिएको छ।