पानी डेकोलिंग एजेन्ट

  • Water Decoloring Agent CW-08

    पानी डेकोलोरिंग एजेन्ट CW-08

    वाटर डेकोलिंग एजेन्ट CW-08 मुख्यत: कपडा, प्रिन्टि and र रye्ग, कागज बनाउने, रंग, र pig्ग, डाईस्टफ, प्रिन्टि in मसी, कोयला रसायन, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, कोकिंग उत्पादन, कीटनाशक र अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूको फोहोर पानीको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरूसँग रंग, सीओडी र BOD हटाउन अग्रणी क्षमता छ।

  • Water Decoloring Agent CW-05

    पानी डेकोलिंग एजेन्ट CW-05

    डेकोलिंग एजेन्ट CW-05 व्यापक रूपमा उत्पादन फोहोर पानी र color हटाउने प्रक्रियामा प्रयोग गरिन्छ।